Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Osvoji rođendan u igraonici“

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 20. rujna 2018. do 15. studenoga 2018. na sljedećim prodajnim mjestima trgovačkog lanca Kaufland:
Kaufland Zagreb Branimirova
Kaufland Zagreb Studentski Grad
Kaufland Zagreb Jankomir
Kaufland Zagreb Jablanska
Kaufland Zagreb Zagrebačka
Kaufland Zagreb Blato
Kaufland Zagreb Sloboština
Kaufland Zagreb Središće
Kaufland Samobor
Kaufland Dugo Selo
Kaufland Velika Gorica
Kaufland Sesvete
Kaufland Zaprešić

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za trajanja nagradne igre na prodajnim mjestima Kauflanda navedenim u Članku 2. naprave jednu ili više kupovina u ukupnom iznosu od najmanje 2.000,00 kuna, s time da se računi plaćeni Mastercard ili Maestro karticama zbrajaju u dvostrukom iznosu računa. Brojeve računa potrebno je prijaviti ispunjavanjem obrasca na internet stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati broj računa, vrijeme računa, ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj mobitela i odabrati igraonicu/kino u kojoj kupac želi iskoristi nagradu).

Svaki broj računa potrebno je prijaviti uz upis istog broja mobitela, jer je broj mobitela ključ prema kojem se zbrajaju iznosi prijavljenih računa. Nakon što zbroj računa dosegne iznos od 2.000,00 kn osoba čiji su osobni podatci navedeni uz taj broj mobitela automatski ulazi u izvlačenje.

U slučaju da su za isti broj mobitela upisani podatci više fizičkih osoba, u izvlačenje ulazi osoba čiji su podatci upisani najranije (kod prve valjane prijave). Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu. S jednim brojem mobitela moguće je osvojiti samo jednu nagradu.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji. U nagradnoj igri također ne mogu sudjelovati fizičke osobe koje su istu nagradu (proslavu dječjeg rođendana u igraonici ili kinu) već osvojili na nekoj od prethodnih promotivnih akcija Priređivača u tekućoj godini.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od 300 proslava dječjeg rođendana u igraonici ili kinu (Educarena, Habyland ili CineStar) u vrijednosti do 1.260,00 kuna. Svaki dobitnik koji je pri dostizanju praga od 2.000,00 kuna napravio najmanje jednu transakciju Mastercard ili Maestro karticom dodatno dobiva i poklon karticu u vrijednosti 100 kuna za kupnju u Kauflandu.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 408.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Nagrada se može iskoristiti najkasnije do 30. studenoga 2019. Mjesto proslave definirano je prilikom prijave (računa se prvi odabir koji je sudionik napravio kod prijave na nagradnu igru), a realizira se u dogovoru s Educarenom, Habylandom ili CineStarom.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Prvih 100 dobitnika bit će određeno prema brzini prijave, odnosno prvih 100 sudionika koji zadovoljavaju pravila nagradne igre sigurno osvajaju nagradu.

Izvlačenje dobitnika za preostalih 200 nagrada održat će se 16. studenoga 2018. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.kaufland.hr.
 
Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagradu zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a ili ispunjavanjem obrasca na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.