Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre

KLASA: UP/I-460-02/18-01/279
URBROJ: 513-07-21-01/18-3


Zagreb, 30. travnja 2018.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), Kaufland Hrvatska, Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Kaufland te vodi u Meksiko!“

 

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 17. svibnja 2018. do 23. svibnja 2018. na internetskoj stranici trgovačkog lanca Kaufland (www.kaufland.hr).

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Kaufland izvrše kupnju najmanje jednog proizvoda iz akcijske ponude „Tjedan Meksika“, koja se objavljuje u našem promidžbenom katalogu (izdanje od 17.5.2018., na stranicama 2-5).

 Broj računa potrebno je prijaviti popunjavanjem online obrasca na internetskoj stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati broj računa, vrijeme računa, ime i prezime, adresu i e-mail adresu). U razdoblju od 17. svibnja do 23. svibnja 2018. sudionici mogu sudjelovati od 0.00 do 24.00 sata popunjavanjem prijavnog obrasca i prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja.
Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Broj prijava na internetskoj stranici ograničen je na jednu prijavu dnevno po sudioniku. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
Pravo na sudjelovanje imaju sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 6. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od:

  • 1 x sedmodnevno putovanje u Cancun, Meksiko za 2 osobe (u razdoblju od 8.9. do 14.9.2018.), vrijednost nagrade 39.500,00 kn, koja uključuje: hotelski smještaj za šest  noćenja, dvije zrakoplovne karte s naknadama, povratni transfer zračna luka-hotel, putno osiguranje za dvije osobe.

Priređivač je obvezan uplatiti Crvenom križu Republike Hrvatske iznos sukladan Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (čl. 17.) i Zakonu o igrama na sreću (čl. 69. st. 8.).

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika nagrade održat će se 24. svibnja 2018. godine u prostorijama Priređivača uz nazočnost tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici
www.kaufland.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 7 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
također uz predočenje identifikacijske isprave.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem online obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.