Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), te odobrenja Ministarstva financija (KLASA: UP/I-460-02/18-01/61, URBROJ: 513-07-21-01/18-3 od 5. veljače 2018.), Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Nagradna igra za 5"

 

Članak 1. Priređivač
Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

Članak 2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra se provodi od 15. veljače 2018. do 1. travnja 2018. na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Kaufland.

Članak 3. Svrha nagradne igre
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Kaufland izvrše kupovinu u minimalnom iznosu od 150,00 kuna. Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 • Slanjem SMS poruke sadržaja: KAUFLAND, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60036. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

 •  Prijavom na Internet stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati broj računa, vrijeme računa, ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj mobitela).

Svaka valjana prijava u izvlačenje dobitnika ulazi po jednom za svakih potrošenih 150,00 kuna. Na primjer, sudionik koji prijavi broj računa s iznosom od 450,00 kuna u izvlačenje će
ući 3 puta.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Broj prijava na Internet stranici ograničen je na jednu prijavu dnevno po sudioniku. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 • 1 x Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic, vrijednost nagrade 398.471,68 kn
 • 5 x Obiteljsko ljetovanje u Funimation Borik **** hotelu (od 21.7. do 28.7.2018.), pojedinačna vrijednost nagrade 20.000,00 kn
 • 7 x kupovina u Kauflandu u iznosu 5.000,00 kn, na Kaufland poklon kartici ili bonu

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 533.471,68 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Trošak registracije i osiguranja automobila snosi dobitnik.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika
Izvlačenje dobitnika za nagrade „Audi Q5 2.0 TDI quattro S tronic“ i „Obiteljsko ljetovanje u Funimation Borik **** hotelu“ održat će se 3. travnja 2018. godine u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. U izvlačenju će sudjelovati sve valjane prijave.

Izvlačenje dobitnika za nagradu „kupovina u Kauflandu u iznosu 5.000,00 kn“ održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije prema sljedećem rasporedu:

 • 20. 02. 2018. – za prijave od 15. 02. do 18. 02. 2018. (1 dobitnik)
 • 27. 02. 2018. – za prijave od 19. 02. do 25. 02. 2018. (1 dobitnik)
 • 06. 03. 2018. – za prijave od 26. 02. do 04. 03. 2018. (1 dobitnik)
 • 13. 03. 2018. – za prijave od 05. 03. do 11. 03. 2018. (1 dobitnik)
 • 20. 03. 2018. – za prijave od 12. 03. do 18. 03. 2018. (1 dobitnik)
 • 27. 03. 2018. – za prijave od 19. 03. do 25. 03. 2018. (1 dobitnik)
 • 03. 04. 2018. – za prijave od 26. 03. do 01. 04. 2018. (1 dobitnik)


Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici
www.kaufland.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada
Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba,
također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem Internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.