Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Nagradni natječaj - Taft

Uvjeti sudjelovanja u natječaju

1. Preduvjeti za sudjelovanje u natječaju

Za sudjelovanje u natječaju potreban je aktivni Facebook korisnički račun. Priređivač natječaja je društvo Kaufland Hrvatska k.d. Pravo sudjelovanja ima svaka fizička osoba koja je navršila 13 godina, ima aktivan Facebook korisnički račun koji je otvoren na temelju vjerodostojnih podataka, prebivalište u državi članici europskog gospodarskog prostora i koja prihvaća ove Uvjete sudjelovanja u natječaju (dalje: „Uvjeti“).

Za sudjelovanje maloljetnika potreban je pristanak roditelja ili zakonskog zastupnika, koji se smatra danim prihvaćanjem Uvjeta.

Suglasnost s Uvjetima potvrđuje se slanjem komentara ispod obavijesti o natječaju.

Djelatnici društva Priređivača, povezanih društava,kao i članovi njihovih obitelji, imaju pravo sudjelovanja u natječaju.

2. Isključenje određenih osoba

U slučaju kršenja Uvjeta ili primjenjivih propisa od strane sudionika natječaja Priređivač zadržava pravo isključenja takvog sudionika.

3. Tijek i provedba natječaja

Natječaj traje 4 (slovima: četiri) dana, počevši od 9.2.2019. u 12:00 sati, pa zaključno do 12.2.2019. u 23:59 sati.

Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju na Facebook stranici Priređivača  ispod objave o otvaranju natječaja označiti osobu kojoj žele pokloniti „Taft“ kozmetičke proizvode i opisati razlog za to.

4. Odluka o dobitnicima

Nagradni fond čini 10 (slovima: deset) poklon paketa koje daruje društvo Henkel Hrvatska d.o.o., a koji paketi sadrže kozmetičke proizvode za njegu kose branda Taft.

Dobitnike nagrade određuje Priređivač, između svih sudionika koji su ostavili komentar sa naznakom osobe kojoj žele darovati poklon i razlogom za darivanje.

Prvenstveni kriterij kod određivanja dobitnika biti će kreativna vrijednost komentara, odnosno obrazloženja svrhe darivanja, a prema ocjeni Priređivača.

5. Sudjelovanje i osvajanje nagrada

Jedan sudionik može sudjelovati u natječaju više puta, ostavljanjem većeg broja komentara, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Nagradni fond od 10 (slovima: deset) poklon paketa biti će razdijeljen desetorici različitih sudionika.  

Imena dobitnika poklon paketa biti će objavljena na Facebook stranici Priređivača, dana 13.2.2019.

Dobitnicima će poklon paketi biti poslani na adresu prebivališta, od strane društva Henkel Hrvatska d.o.o., a nakon što dostave podatke o adresi prebivališta Priređivaču.

6. Izmjene i dopune Uvjeta sudjelovanja / prestanak natječaja

Priređivač zadržava pravo promjene Uvjeta s u bilo kojem trenutku, kao i pravo obustaviti natječaj djelomično ili u cijelosti , bez navođenja razloga ili prethodne obavijesti. To osobito vrijedi ako postoje okolnosti koje mogu poremetiti ili spriječiti planirani tijek natječaja, kao što su pojave računalnih virusa u softveru, kvar hardvera i/ili iz drugih tehničkih razloga,.

To vrijedi i u slučaju da je provedba natječaja onemogućena iz drugih zakonom utemeljenih razloga, kao i u slučaju manipulacije ili pokušaja manipulacije, koji utječu na administraciju, sigurnost, integritet i/ili redovito i pravilno ponašanje u natječaju. Ako je do obustave natječaja došlo zbog djelovanja jednog od ili više sudionika, Priređivač ima pravo zahtijevati od sudionika naknadu time pretrpljene štete.

7. Ostalo

Ovi Uvjeti, kao i cjelokupni pravni odnos između sudionika i Priređivača, podliježe važećim i primjenjivim propisima Republike Hrvatske. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta jest ili postane nevažećom, pravovaljanost ostalih odredbi ostaje neizmijenjena.

8. Zaštita osobnih podataka

Priređivač nudi mogućnost sudjelovanja u natječaju isključivo putem svoje Facebook stranice. Osobni podaci koje sudionici šalju prikupljaju se, obrađuju i koriste isključivo za provedbu natječaja (primjerice; radi određivanja dobitnika, objavljivanja dobitnika, slanja nagrade, utvrđivanja starosti).

Sudionici mogu u svakom trenutku povući svoju privolu na obradu osobnih podataka, nakon čega će se njihovi osobni podaci izbrisati, te se neće smatrati sudionikom u daljnjem tijeku natječaja.

Osobni podaci se ne prosljeđuju drugim osobama, osim društvu Henkel Hrvatska d.o.o. u svrhu slanja poklon paketa dobitnicima.

 Nakon završetka natječaja i objave dobitnika, prikupljeni osobni podaci sudionika bit će izbrisani.

Ovaj natječaj nije povezan s društvom Facebook Inc. te ni na koji način nije pod pokroviteljstvom ili u organizaciji navedenog društva.

Voditelj obrade osobnih podataka je Priređivač.