Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Kad u Kauflandu kupuješ, na finale ko car putuješ!“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 14. lipnja 2018. do 15. srpnja 2018. na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Kaufland.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Kaufland izvrše kupovinu u minimalnom iznosu od 100,00 kuna. Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 

  • Slanjem SMS poruke sadržaja: KAUFLAND, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60045. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

ili

  • Prijavom na Internet stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati broj računa, vrijeme računa, ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj mobitela).

 

Svaka ispravna prijava u izvlačenje dobitnika ulazi po jednom za svakih potrošenih 100,00 kuna. Na primjer, sudionik koji prijavi broj računa s iznosom od 450,00 kuna u izvlačenje će ući 4 puta.

 

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. Broj prijava na Internet stranici ograničen je na jednu prijavu dnevno po sudioniku. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • Glavna nagrada: 1 x Putovanje u Rusiju za dvije osobe (od 14. 7. do 17. 7. 2018.), vrijednost nagrade 186.266,00 kuna
  • Dnevne nagrade: 32 x Sony LED TV 43“, pojedinačna vrijednost nagrade 4.000,00 kuna
  • Na dane kada igra Hrvatska nogometna reprezentacija dobitnik dnevne nagrade će osvojiti i Playstation 4 (najviše 7 nagrada), pojedinačne vrijednosti 3.100,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 335.966,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Putovanje u Rusiju za dvije osobe (od 14. 7. do 17. 7. 2018) uključuje:

  • povratni let zrakoplovom na relaciji Zagreb - Moskva
  • transfere: zračna luka - hotel - stadion - hotel - zračna luka
  • 3 noćenja s doručkom u Executive suite u Sheraton Palace Hotelu 5* u Moskvi

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se 29. lipnja 2018. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije i javnog bilježnika. U izvlačenju sudjeluju sve ispravne prijave primljene od 14. 6. do 28. 6. 2018.

Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača svakog radnog dana. Na primjer, 15. 6. 2018. se izvlači dobitnik za prijave od 14. 6. 2018. Za neradne dane se dobitnici izvlače prvog sljedećeg radnog dana.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.kaufland.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Dobitnik glavne nagrade bit će obaviješten putem telefona te u roku od 48 sati mora putem e-maila dostaviti sve potrebne podatke za ostvarivanje prava korištenja glavne nagrade, odnosno podatke potrebne za ulazak i boravak u Ruskoj Federaciji.

Priređivač nije odgovaram ako dobitnik i/ili njegova pratnja ne uspiju ishoditi dozvolu za ulazak i boravak u Ruskoj Federaciji iz razloga nezadovoljavanja uvjeta za dobivanje dozvole za ulazak i boravak sukladno primjenjivim propisima Ruske Federacije. Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagradu zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka 

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a ili ispunjavanjem obrasca na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Rješenje Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/18-01/388

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Zagreb, 7. lipnja 2018.