Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre

KLASA: UP/I-460-02/19-01/495

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Back 2 School može biti cool’’

 

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k. d., Donje svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. 

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 17. kolovoza 2019. do 9. rujna 2019. na internetskoj stranici www.kaufland.hr.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 2x laptop DELL G3 17 Gaming 3779 273097824 (17.3 FHD Intel® Core™ i7-8750H Processor do 4.1GHz 16GB 1TB+SSD128GB GTX1050Ti-4GB LNX) crni u jediničnoj vrijednosti od 8.444,00 kn s PDV-om .
  • 2x električni romobil Xplorer Cherokee 8.5 incha Bluetooth App - bijeli u jediničnoj vrijednosti od 4.049,00 kn s PDV-om.
  • 2x električni bicikl IconBIT K9 26 incha - bijeli u jediničnoj vrijednosti od 7.619,00 kn s PDV-om.
  • 3x hoverboard Xplorer Wrangler 8.5 incha, Off-road Bluetooth zvučnik App – crni u  jediničnoj vrijednosti od  1.898,00 kn s PDV-om.
  • 2x mobitel Smartphone Huawei P30 Pro 8 GB RAM, 256 GB dual SIM - kristalno bijeli u jediničnoj vrijednosti od 6.974,00 kn s PDV-om.
  • 3x mobitel Smartphone Samsung Galaxy S10 Plus G975F 512GB dual SIM - keramički crni u jediničnoj vrijednosti od 9.125,00 kn s PDV-om.
  • 2x sportska - akcijska kamera GoPro HERO7 Black (CHDHX-701-RW) u jediničnoj vrijednosti od 3.125,00 kn s PDV-om.
  • 4x igraća konzola Sony PlayStation PS4 Pro 1TB G Chassis crna + sustav virtualne realnosti Sony PlayStation VR Mk4 (PS VR) + VR Worlds VCH + Camera v2 u jediničnoj vrijednosti od 5.169,00 kn s PDV-om.
  • 4x Tablet APPLE iPad Pro 11" 64GB WiFi+4G space grey (MU0M2) u jediničnoj vrijednosti od 7.938,00 kn s PDV-om.
  • 1x godišnja kupnja u Kauflandu (12 mjesečnih poklon-kartica u vrijednosti 2.500,00 kn) u ukupnoj vrijednosti od 30.000,00 kn s PDV-om.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 175.912,50 kuna.

 

Članak 6. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Na internetskoj stranici priređivača bit će objavljena interaktivna nagradna igra s 24 polja, koja će se moći otvarati po datumima (svaki dan jedno polje u razdoblju od 17. kolovoza do 9. rujna 2019.). Svako polje sadržavat će informaciju o dnevnoj nagradi (jedna dnevna nagrada).

U razdoblju od  17. kolovoza do 9. rujna 2019. sudionici mogu sudjelovati od 0.00 do 24.00 sata popunjavanjem prijavnog obrasca i prihvaćanjem uvjeta sudjelovanja. Za sudjelovanje u nagradnoj igri za svaku pojedinačnu dnevnu nagradu potrebno je točno odgovoriti na nagradno pitanje (odabirom jednog od ponuđena tri odgovora).

Jedan sudionik smije u dnevnoj nagradnoj igri sudjelovati samo jednom. Sudionik koji u dnevnoj nagradnoj igri sudjeluje više od jednom isključen je iz izvlačenja za tu dnevnu nagradu. Svaki sudionik ima pravo u dnevnoj nagradnoj igri sudjelovati 24 puta (jednom dnevno). Svaki sudionik mora ostaviti svoje osobne podatke ime, prezime, adresu stanovanja i e-mail. 

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri svaki dan (svih 24 dana) i za svaki ponude točan odgovor, imaju mogućnost osvojiti finalnu nagradu: 1x godišnja kupnja u Kauflandu (12 mjesečnih poklon-kartica u vrijednosti 2.500,00 kn) u ukupnoj vrijednosti od 30.000,00 kn s PDV-om (12 x 2.500,00 kn).

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika obavljat će se jednom dnevno u razdoblju od 19. kolovoza do 10. rujna 2019. u sjedištu Priređivača uz nazočnost tročlane interne komisije. Dobitnici će biti izvučeni prvi sljedeći radni dan putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. Završno izvlačenje nagrade za sudionike koji su točno odgovorili na sva 24 dnevna nagradna pitanja obavit će se 23. rujna 2019.  

Ime, prezime i mjesto stanovanja dobitnika bit će objavljeni na internetskoj stranici www.kaufland.hr  prvi sljedeći radni dan nakon izvlačenja .

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ni prenositi na drugu osobu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će, pored objave na web stranici sukladno odredbi članka 7., o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik može preuzeti nagradu uz predočenje identifikacijske isprave, i to najkasnije u roku od 30 dana po završetka nagradne igre.

Ako dobitnik ne podigne nagradu u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu, može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Nakon završetka nagradne igre, svi podatci bit će obrisani.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka 

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem odnosno ispunjavanjem obrasca očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja daju privolu Priređivaču za prikupljanje i obradu navedenih osobnih podataka u svrhu provođenja nagradne igre. Pored navedenog, sudionici u nagradnoj igri ispunjavanjem obrasca daju privolu Priređivaču za kontaktiranje putem dostavljene e-mail adrese s ponudom za registraciju na newsletter uslugu Kauflanda, međutim bez posebno dane privole sudionika za registraciju na newsletter uslugu, ona neće biti aktivirana te će se e-mail adresa brisati po završetku nagradne igre, zajedno s ostalim podacima. U slučaju davanja privole sudionika za registraciju na newsletter uslugu, privola se u svakom trenutku može povući.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.