Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja "Biraj povoljno, živi raskošno"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Biraj povoljno, živi raskošno“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 1. srpnja 2021. do 8. rujna 2021. na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Kaufland na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na bilo kojem maloprodajnom mjestu trgovačkog lanca Kaufland u Republici Hrvatskoj naprave kupnju u minimalnom iznosu od 100,00 kuna.

 

Broj računa potrebno je prijaviti na jedan od načina:

 

- Slanjem SMS poruke sadržaja: KAUFLAND, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60045. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

 

ili

 

- Prijavom na internet stranici www.kaufland.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj mobitela).

 

Korisnici Kauflandovog programa vjernosti „Kaufland Card“ ostvaruju dodatno sudjelovanje u izvlačenju za tjednu i za glavnu nagradu za svaku kupnju za koju su koristili karticu programa vjernosti u tom tjednu nagradne igre (promatra se tjedno razdoblje od četvrtka do srijede).

 

Kupci dodatnu prijavu ostvaruju tako da u SMS-u uz broj računa pošalju broj kartice „Kaufland Card“, a u slučaju prijave na Internet stranici ispune opcionalno polje s brojem kartice.

 

Na primjer, ako je kupac u jednom tjednu prijavio tri računa i pri tome dva puta koristio Kaufland Card, ostvarit će dva dodatna sudjelovanja u izvlačenju. U slučaju da dodatna prijava bude izvučena kao dobitna, Priređivač ima pravo od kupca tražiti na uvid račun za koji je korištena Kaufland kartica u tom tjednu.

 

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa za vrijeme trajanja cijele nagradne igre. U jednom danu moguće je prijaviti samo jedan račun putem Internet stranice www.kaufland.hr. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje imaju sve punoljetne fizičke osobe.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

-      Glavne nagrade: Potrošačke kartice PBZ Premium Visa Gold nagradna kartica s raspoloživim iznosom potrošnje od 500.000,00 kn. Kartica će biti iskoristiva u roku četiri godine od izdavanja.

-      Tjednih nagrada: 45 x 5.000 kuna na Kaufland poklon-kartici

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 725.000,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika tjednih nagrada održat će se prema sljedećem rasporedu:

-          12.7.2021. za prijave od 1.7.2021. do 7.7.2021. (1 dobitnik tjedne nagrade)

-          19.7.2021. za prijave od 8.7.2021. do 14.7.2021. (2 dobitnika tjedne nagrade)

-          26.7.2021. za prijave od 15.7.2021. do 21.7.2021. (3 dobitnika tjedne nagrade)

-          2.8.2021. za prijave od 22.7.2021. do 28.7.2021. (4 dobitnika tjedne nagrade)

-          9.8.2021. za prijave od 29.7.2021. do 4.8.2021. (5 dobitnika tjedne nagrade)

-          16.8.2021. za prijave od 5.8.2021. do 11.8.2021. (6 dobitnika tjedne nagrade)

-          23.8.2021. za prijave od 12.8.2021. do 18.8.2021. (7 dobitnika tjedne nagrade)

-          30.8.2021. za prijave od 19.8.2021. do 25.8.2021. (8 dobitnika tjedne nagrade)

-          6.9.2021. za prijave od 26.8.2021. do 1.9.2021. (9 dobitnika tjedne nagrade)

 

Izvlačenja dobitnika tjednih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije.

 

Izvlačenje dobitnika glavne nagrade održat će se u prostorijama Priređivača 10.9.2021. Izvlačenju će uz tročlanu komisiju biti prisutan i javni bilježnik.

 

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

 

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Izvlačenje će biti dovršeno tek kada su za sve nagrade izvučeni valjani dobitnici.

 

Popis dobitnika (ime i prezime, grad) bit će objavljen u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.kaufland.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrade

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik će o dobitku biti obaviješten u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

 

Ako dobitnik nagradu ne podigne u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba.

 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, fotografiju i slično Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS-a ili ispunjavanjem obrasca na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Voditelj obrade osobnih podataka je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.