Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila natječaja

PRAVILA I UVJETI NATJEČAJA

"Postani gastro ili do-it-yourself zvijezda Kauflandovog Instagrama"

 

Obavijest sudionicima natječaja:

Poštovani sudionici

Dana 08.06.2018.g. Pravila i uvjeti natječaja izmijenjena su u odredbi članka 2. istih, na način da je trajanje programa sada produljeno, zaključno do dana 30.06.2018.g. u 23:59 sati. U svemu ostalom, Pravila ostaju neizmijenjena.

 

Članak 1. PRIREĐIVAČ

Natječaj priređuje i organizira: Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, Zagreb, OIB: 47432874968 (dalje u tekstu: Priređivač)

Članak 2. TRAJANJE I SVRHA PROVOĐENJA

Natječaj "Postani gastro ili Do It Yourself zvijezda Kauflandovog Instagrama" počinje 30. svibnja 2018. godine u 11:00 sati i završava 30. lipnja 2018. godine u 23:59 sati. Provodit će se u jednom kolu.

Svrha ovog natječaja je pronalazak dvoje (2) voditelja/aktera za video produkciju za društvene mreže. Pravila i uvjeti natječaja bit će dostupni sudionicima natječaja na web stranici Priređivača najkasnije na dan početka natječaja.

Odabire se dvoje voditelja za novu marketinšku kampanju, uz honorar po angažmanu, odnosno videu (podložno promjenama ovisno o broju snimanja).

Članak 3. HONORAR KOJI PRIREĐIVAČ UTVRĐUJE

Odabire se dvoje voditelja za novu marketinšku kampanju, uz honorar u iznosu od 1.200 kuna po angažmanu, odnosno videu (podložno promjenama ovisno o broju snimanja).

Članak 4. KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU

Pravo na sudjelovanje u natječaju ostvaruju punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Sudionik).

Sudionik potvrđuje svoje sudjelovanje i prihvaćanje Pravila i uvjeta natječaja slanjem video uratka za vrijeme trajanja natječaja. U video uratku Sudionik treba objasniti zašto i što voli kuhati i/ili izrađivati i kreativno stvarati. Ne traži se gluma, nego prirodnost pa Sudionik treba svojim načinom govora, kao da objašnjava prijatelju ili prijateljici, objasniti svoju ljubav prema kuhanju i/ili izradi ručnih radova. Video ne smije biti duži od 60 sekundi. Sudionik treba video učitati na YouTube ili Vimeo i zatim link podijeliti u dokumentu koji će poslati u formi za prijavu na www.kaufland.hr. Sudionici su dužni ostaviti sljedeće podatke: ime, prezime i email adresu, a dostavljeni podaci će se koristiti i obrađivati isključivo u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju. Osim videa, Sudionik može poslati svoj kratki portfolio i/ili fotografije radova.

Video uratke i ostale prijavne materijale pregledava administrator i odabire materijale koji zadovoljavaju zadane kriterije i ne krše uvjete natječaja. Materijali (video, foto, pisani) ne smiju sadržavati neprimjereni sadržaj i bilo kakav sadržaj koji bi se mogao protumačiti kao uvredljiv.

Članak 5. PRAVO SUDJELOVANJA

U natječaju sudionici ne mogu biti zaposlenici Kaufland Hrvatska k.d., agencije Cvoke ili osobe kojima je supružnik, partner ili srodnik do četvrtog stupnja zaposlenik Kaufland Hrvatska k.d.

Članak 6. ODABIR DOBITNIKA

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri u roku od 3 radna dana od završetka natječaja. Stručni žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača iz područja marketinga i partnerske marketinške agencije.

Odabir ukupno 2 dobitnika natječaja (jedan dobitnik za kategoriju 'gastro' i jedan dobitnik za kategoriju 'uradi sam') provest će stručni žiri na temelju sljedećih kriterija: elokventnost, prirodnost, tečnost i kreativnost.

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno članku 5. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za svaki kriterij. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima.

Dvoje Sudionika koji ostvare najviše ocjene bit će proglašeni dobitnicima natječaja. Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

U slučaju da Sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

U slučaju da žiri procijeni kako nije bilo dovoljno adekvatnih prijava, natječaj se poništava o čemu će Sudionici biti obaviješteni objavom na web stranici Priređivača.

Svaki od ukupno 2 dobitnika osvaja ulogu protagonista u novoj marketinškoj kampanji Priređivača uz honorar.

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te opis nagrade. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

Članak 7. REZULTATI NATJEČAJA

Priređivač će objaviti dobitnike natječaja iz natječaja opisanog u članku 1. ovih Pravila u digitalnom obliku na web stranici Kaufland Hrvatska (www.kaufland.hr) unutar 3 radna dana, računajući od dana odabira dobitnika.

Svaki dobitnik u natječaju treba se javiti u roku 5 (pet) dana od dana proglašenja dobitnika. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, gubi pravo angažmana.

Članak 8. PRAVA SUDIONIKA

Sudionik koji sudjeluje u natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Prihvaćanjem ovih pravila Sudionik natječaja potvrđuje da nema supružnika, partnera ili srodnike do četvrtog stupnja, a koji su zaposleni u Kaufland Hrvatska k.d. ili agenciji Cvoke.

Sudionici u natječaju - dobitnici – daju svoju privolu objave imena i fotografije za potrebe priređivanja natječaja. Sudionici u natječaju sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka navedenih u formi za prijavu isključivo u svrhe natječaja.

Dobitnik nagrade nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu/angažman od one koja je navedena u članku 2. ovih Pravila. Nagrada/angažman nije prenosiva.

Članak 9. OTKAZIVANJE NATJEČAJA

Priređivač će poništiti natječaj ako u razdoblju održavanja natječaja nastupe okolnosti koje Priređivač u trenutku donošenja odluke o održavanju natječaja ne može predvidjeti niti na te okolnosti može utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje Priređivača.

U slučaju nastupa okolnosti iz prethodnog stavka, Priređivač će Sudionike obavijestiti o poništaju natječaja objavljivanjem na web stranici Priređivača.

Članak 10. U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika natječaja, nadležan je sud u Zagrebu.

Priređivač:

Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, Zagreb, OIB: 47432874968

Zagreb, 29. svibnja 2018.