Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja "Biraj povoljno – Kaufland nagrađuje"

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, 10000 Zagreb, OIB 99200431992.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 3. rujna 2020. do 30. rujna 2020. na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Kaufland na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za trajanja nagradne igre naprave kupnju u bilo kojem iznosu u bilo kojoj Kaufland prodavaonici.

Na duplerici u katalogu Kauflanda postavlja se filmsko pitanje/zadatak. Kupac odgovor pronalazi na stranicama u katalogu, spajajući pojedinačna slova ili riječi koje zajedno čine prilagođene naslove poznatih filmova.

Primjer pitanja: Pronađi u katalogu skriveni naziv ovotjednog filma u režiji Kauflanda i osvoji vrijedne nagrade!

Primjeri odgovora: Doručak u Barutanskom jarku, Jesen u Barutanskom jarku, Romansa u Barutanskom jarku

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispuniti obrazac na internet stranici www.kaufland.hr sa sljedećim podacima:

-      broj računa za obavljenu kupnju

-      točan odgovor na pitanje iz tjednog kataloga (potrebno je upisati odgovor na pitanje iz kataloga koji je aktualan u trenutku ispunjavanja obrasca)

-      ime i prezime, adresu i broj mobitela

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Broj sudjelovanja ispunjavanjem internet obrasca ograničen je na jednu prijavu dnevno po sudioniku.

Maloljetne osobe mogu u nagradnoj igri sudjelovati samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

-      400 x 1.000 kuna na Kaufland poklon-kartici

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 400.000,00 kuna.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se u sjedištu Priređivača prema rasporedu:

-      10. rujna 2020. – za prijave od 3. rujna do 9. rujna 2020.

-      17. rujna 2020. – za prijave od 10. rujna do 16. rujna 2020.

-      24. rujna 2020. – za prijave od 17. rujna do 23. rujna 2020.

-      1. listopada 2020. – za prijave od 24. rujna do 30. rujna 2020.

Na svakom izvlačenju bit će izvučeno 100 dobitnika. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u jednom izvlačenju.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Popis dobitnika (ime i prezime, grad) bit će objavljen u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.kaufland.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrade

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu uz priloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, fotografiju i slično Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem obrasca na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968. Izvršitelj obrade je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.