Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja "Dobre stvari su-tvoji stihovi"

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Priređivač), Donje Svetice 14, 10 000 Zagreb, OIB: 47432874968, MB: 01500376

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Dobre stvari su – tvoji stihovi“. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 24. ožujka 2021. do 28. ožujka 2021. u 19 sati.

Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Kaufland Hrvatska. Ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici Priređivača (Akcije i novosti) najkasnije do 30. ožujka 2021.

Članak 3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Facebook profil.

Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Kaufland Hrvatska k.d., društva Cvoke d.o.o. za usluge ili osobe kojima je supružnik, partner ili srodnik do četvrtog stupnja zaposlenik Kaufland Hrvatska k.d.

Članak 4. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju - Facebook

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Facebook ispune sljedeće uvjete:

-       u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 24.03. do 28.03.2021. ispod objave nagradnog natječaja napišu svoje stihove (kiticu) koji se uklapaju u pjesmu „Dobre stvari su pred nama“.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1.       Ako sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2.       Ako sudionik pošalje sadržaj na koju nema pravo korištenja.

3.       Ako organizator utvrdi da je sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom sadržaja, organizator će diskvalificirati sudionika.

4.       Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5.       Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6.       Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

7.       Ako vlasnik odabranog sadržaja ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Priređivača, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati.

8.       Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje objavu pobjedničke kitice na Facebooku u izvedbi pjevača pjesme „Dobre stvari su pred nama“ Igora Drvenkara i Sabrine Hebiri.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac i usluge.

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri najkasnije do 30. ožujka 2021. godine.  Stručni žiri čine ukupno 1 predstavnik Priređivača iz područja marketinga, Igor Drvenkar i Sabrina Hebiri.

Stručni žiri će odabrati jednog dobitnika na Facebooku. Odabir dobitnika temeljit će na bodovanju sljedećih kriterija: izvedba (kreativnost) i tehnička ispravnost komentara.

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno članku 3. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za navedeni kriterij. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima.

Sudionik koji ostvari najvišu ocjenu bit će proglašen dobitnikom nagradnog natječaja. Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

U slučaju da Sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te opis nagrade. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

Ime Sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljeno na Kaufland web stranici, a datum objave je najkasnije 30. ožujka 2021. godine.

Članak 8. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Kaufland web stranici.

Članak 9. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnik nagrade, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11. Pravila

Pravila naaradnog natječaja bit će objavljena na Kaufland web stranici.

Članak 12. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

·         bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

·         (ne)funkcioniranje interneta i http://www.kaufland.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

·         postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

·         u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi

Priređivač:

Kaufland Hrvatska k.d.                                                                                              

 

Zagreb, 24. ožujak 2021.