Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja ''Sve miriše na blistavo putovanje“

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Sve miriše na blistavo putovanje“

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrade nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1. – Priređivač

Priređivač nagradne igre „Sve miriše na blistavo putovanje“ (u nastavku „igra“) je Procter&Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010 Zagreb, OIB: 25107893471) dalje u tekstu „Priređivač“.

Nagradnu igru provodi, i voditelj je obrade osobnih podataka, u ime Priređivača, MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35677542029, info@mpg.hr, 01/6064-657) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre.

Internetsku stranicu www.nagradne.hr (u daljnjem tekstu „internetska stranica“) izradio je Gorila IT d.o.o., Ivana Lackovića Croate 45, 10000 Zagreb, OIB: 34522275797 (u daljnjem tekstu „Pružatelj usluga“). Funkcionalne specifikacije internetske stranice priložene su uz ova Pravila igre.

Svrha nagradne igre je promidžba P&G robnih marki: Ariel, Jar i Lenor

Članak 2. – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Priređivača, Administratora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.

Članak 3. – Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: 15. 6. 2022. do 31. 7. 2022. godine

Članak 4. – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe u jednoj kupovini na jednom računu bilo koja 2 proizvoda robnih marki Ariel, Jar i/ili Lenor (u daljnjem tekstu „Proizvod“), u bilo kojem KAUFLAND prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre, uz obavezno skeniranje Kauflandove kartice vjernosti – Kaufland Card.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju:

1. imati registriranu fizičku ili digitalnu Kauflandovu karticu (ili obje)

2. obvezno skenirati Kauflandovu karticu pri kupnji

3. prijaviti se na internetskoj stranici www.nagradne.hr pod igru „Sve miriše na blistavo putovanje“ te upisati:

• ključna riječ: putovanje, broj Kauflandove kartice, broj računa, ime i prezime, e-mail, adresa i kućni broj, grad, kontakt telefon i datum rođenja

(Npr.: putovanje, 0123456789012345, 1234/123/1, ime i prezime, mail@mail.hr, Ulica 5, Zagreb, 091/123456, 01.02.1980.)

Promocijska pakiranja (duo i/ili trio pack, 1+1 gratis pakiranje, poklon paketi, in&out pakiranja, mega i/ili giant box pakiranja i sl.) tretiraju se kao jedan proizvod jer su označeni jednim EAN/BAR kodom.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnoj igri, i originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev administratora.

Članak 5. – Izvlačenje

Javno izvlačenje dobitnika bit će održano 4. 8. 2022. u 10:00h u službenom sjedištu Administratora (MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb) te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika računalnim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje.

U nagradnoj igri svaki kupac može sudjelovati neograničeni broj puta s različitim računima, ali može osvojiti samo jednu nagradu u ovoj nagradnoj igri i to onu za koju je prvo izvučen.

Po jednom računu je moguće poslati samo jednu prijavu. Svaka iduća prijava s istim brojem računa bit će nevažeća.

U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim Pravilima, koje pristignu Administratoru s datumom slanja najkasnije 31. 7. 2022. u 23:59 sati.

Članak 6. – Nagrade

5 x voucher turističke agencije Mediteran Adria d.o.o. za putovanje* po izboru u vrijednosti 20.000,00 kn + potrošačka kartica Premium Visa Gold izdavatelja PBZ Carda s raspoloživim iznosom potrošnje 5.000,00 kn**

Vrijednost jedne nagrade: 25.000,00 kn, ukupna vrijednost 125.000,00 kn

* putovanje treba biti iskorišteno do 30. 06. 2023. u dogovoru s turističkom agencijom ovisno o raspoloživosti termina

Nagradna putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Preporučamo da putnik dodatna osiguranja uplati u jednoj od osiguravajućih kuća.

Organizator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane organizatora za provedbu Igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Igri. Organizator također ne preuzima bilo kakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom boravka na lokaciji nagradnog putovanja tijekom navedenog razdoblja, te ne može davati nikakva jamstva u vezi problema do kojih može doći tijekom putovanja.

Organizator nije odgovoran za bilo kakve greške kod nagrade, osim gdje su takva ograničenja odgovornosti izričito zabranjena zakonom.

Sudionici prihvaćaju da sami trebaju osigurati vlastitu putnu dokumentaciju (putovnicu, vizu), kao i putno osiguranje koje uključuje osobno zdravstveno i životno osiguranje tijekom putovanja kao i osiguranje osobne imovine tijekom putovanja.

Uvjeti otkaza aranžmana definirani su prema uvjetima turističke agencije.

** potrošačka kartica izdavatelja PBZ Carda u vrijednosti 5.000,00 kuna koja isključivo može biti korištena za kupovinu proizvoda i usluga na svim prodajnim mjestima koja kao sredstvo plaćanja prihvaćaju Premium Visa Gold potrošačku karticu. Potrošačka kartica izdavatelja PBZ Carda ne može biti korištena za podizanje gotovog novca na bankomatima i ista se ne može dopuniti dodatnim novčanim iznosom. Potrošačka kartica izdavatelja PBZ Carda ne može biti zamijenjena za novac.

Potrošačka kartica izdavatelja PBZ Carda u vrijednosti 5.000,00 kn bit će iskoristiva u roku od jedne godine od izdavanja.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 125.000,00 kn

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost, ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7. – Dostava i isporuka nagrada

Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Administrator pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Administrator izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani račun, koji je izvučen, u protivnom gubi pravo na nagradu.

Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Nagrade će biti dostavljene od strane Administratora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja. U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Administratora, Administrator je dužan obavijestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Administrator će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrade (čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću i čl. 11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Članak 8. – Porezi

Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene vrijednosti fonda nagradne igre.

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. – Objava nagradne igre

Administrator igre obvezan je objaviti ova pravila na www.nagradne.hr prije početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

________________

________________

________________

Imena dobitnika bit će objavljena u roku 15 dana od dana izvlačenja na www.nagradne.hr.

Pravila nagradne igre „Sve miriše na blistavo putovanje“ dostupna su na adresi Administratora.

Članak 10. – Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB: 35677542029, tel: 01 6064 600, e-mail: info@mpg.hr

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradne igre isključivo za svrhu provedbe nagradne igre na području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje od 120 dana, počevši od dana završetka nagradne igre navedenog u Pravilima nagradne igre, nakon čega će osobni podaci biti obrisani. Osobni podaci dobitnika nagradne igre bit će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora nagradne igre. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator može upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ove igre.

Administrator obrađuje sve osobne podatke sukladno odredbama Zakona o zaštiti podataka UREDBA (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na tel: 01 6064 600 ili putem e-maila: info@mpg.hr ili uputi zahtjev na adresu Voditelja obrade navedenog u članku 1. Pravila nagradne igre. Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ili mjerodavnom sudu, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Slanjem prijave putem internetske stranice u nagradnoj igri sudionici su suglasni da Administrator, kao voditelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane priređivača, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradne igre (primjerice Kaufland Hrvatska k.d. samo podatak o broju Kaufland loyalty kartice zbog provjere valjanosti iste sukladno Pravilima nagradne igre, dostavnoj službi za slanje nagrada, banci za realizaciju nagrade odnosno izdavanje potrošačke kartice na osobne podatke dobitnika, turističkoj agenciji u svrhu realizacije nagrade dobitnika itd), javnom bilježniku te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Administrator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11. – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

Priređivač ili bilo koje poduzeće angažirano od strane priređivača za izvršenje nagradne igre ne preuzimaju odgovornosti i ne isplaćuju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Priređivač i Administrator ne preuzimaju nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

Administrator će u roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara).

Nakon 60 dana od završetka nagradne igre Priređivač ni Administrator neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradnu igru.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 15.6. 2022.

Procter&Gamble d.o.o. za trgovinu

Priređivač