Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradnog natječaja "Prirodno je bolje"

 

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Kaufland Hrvatska k.d. (dalje u tekstu: Priređivač), Donje Svetice 14, 10 000 Zagreb, OIB: 47432874968, MB: 01500376

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama.

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Prirodno je bolje“. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 15. lipnja 2022. do 28. lipnja 2022. u 20 sati.

Nagradni natječaj održavat će se na Facebook stranici Kaufland Hrvatska i Instagram profilu Kaufland Hrvatska. Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici Priređivača (Akcije i novosti) najkasnije do 5. srpnja 2022.

Članak 3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Facebook i Instagram profil.

Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Kaufland Hrvatska k.d., društva Cvoke d.o.o. za usluge ili osobe kojima je supružnik, partner ili srodnik do četvrtog stupnja zaposlenik Kaufland Hrvatska k.d.

Članak 4. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju – Facebook i Instagram

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenim mrežama Facebook ili Instagram ispune sljedeće uvjete:

-          u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 15.6. do 28.6.2022.,  kupe bilo koji proizvod iz iz kataloga 'Njega – za nju i njega', sačuvaju račun te u komentaru objave nagradnog natječaja napišu koji im je kozmetički proizvod najdraži i zbog čega im je tako poseban

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako poslan sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako sudionik pošalje sadržaj na koji nema pravo korištenja.

3. Organizator će također diskvalificirati sudionika natječaja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija.

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

8. Iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 5. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 6. Nagradni fond – Facebook i Instagram

Nagradni fond uključuje:

-          4 x poklon-paket bevola®naturals proizvoda (2 x Facebook i 2 x Instagram)

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac i usluge.

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri najkasnije do 5. srpnja 2022. godine. Stručni žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača iz područja marketinga te partnerske marketinške agencije.

Odabir 2 (slovima: dva) dobitnika na Facebooku i 2 (slovima: dva) dobitnika na Instagramu temeljit će na bodovanju sljedećih kriterija: kreativnost komentara.

Stručni žiri će svakog Sudionika, koji je sukladno Članku 3. ovih Pravila imao pravo sudjelovanja u natječaju, ocijeniti dajući mu ocjene na ljestvici od 1 do 5 za svaki kriterij. Sudionici će biti rangirani na temelju rezultata izračunatih sukladno gore navedenim kriterijima.

Sudionici koji ostvare najviše ocjene bit će proglašeni dobitnicima nagradnog natječaja. Prije proglašenja dobitnika, Sudionici s najvišim ocjenama će prvotno biti kontaktirani kako bi se provjerilo jesu li zadovoljili sve propisane uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju iz Članka 3., Članka 4. i/ili Članka 5.

Dodjela ocjena, a time i odabir dobitnika je konačan, neporeciv i u isključivoj nadležnosti stručnog žirija.

U slučaju da Sudionici imaju isti broj bodova, presudan kriterij bit će ukupan dojam prijave koji će se bodovati zasebno.

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, način odabira dobitnika, imena i prezimena i adrese dobitnika te opis nagrade. Zapisnik će potpisati svi članovi stručnog žirija.

Imena Sudionika koji su osvojili nagradu bit će objavljena na Kaufland web stranici, a datum objave je najkasnije 5. srpnja 2022.

Članak 8. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Kaufland web stranici.

Članak 9. Preuzimanje nagrade

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Priređivača s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt - telefon) u roku od 48 sati od objave dobitnika. Dostavljeni osobni podaci će se koristiti i obrađivati isključivo u svrhu sudjelovanja u ovom natječaju.

U slučaju da Priređivač ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 10 dana od objave dobitnika, dobitnici gube pravo na nagradu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

Članak 10. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici su suglasni da Priređivač te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.kaufland.hr/) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

Članak 11. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Kaufland web stranici.

Članak 12. Odgovornosti

Priređivač ne preuzima odgovornosti za:

·         bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;

·         (ne)funkcioniranje interneta i http://www.kaufland.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

·         postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba

·         u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Priređivač:

Kaufland Hrvatska k.d.                                                       Zagreb, 14. lipnja 2022.