Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Pravila nagradne igre “Potroši sitno, osvoji krupno”

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 , 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE   „POTROŠI SITNO, OSVOJI KRUPNO!“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 01. kolovoza 2023. do 30. rujna 2023. na svim maloprodajnim mjestima trgovačkog lanca Kaufland na području Republike Hrvatske. Nagradna igra provodi se u dva kruga, prvi u trajanju od 01.08.2023. do 31.08.2023., a drugi u trajanju od 01.09.2023. do 30.09.2023.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje s ciljem poticanja bezgotovinskog plaćanja, plaćanja s mobilnim uređajima i pametnim satovima te u cilju promidžbe Priređivača.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje za trajanja nagradne igre naprave kupnju u bilo kojem iznosu u bilo kojoj Kaufland trgovini te istu plate bezgotovinski, korištenjem bilo koje VISA kreditne ili debitne kartice. Svaka pojedinačna kupnja, koja je zadovoljila taj uvjet, a kupac je za plaćanje koristio pametni telefon ili pametni sat, u izvlačenju će sudjelovati 2 puta. Svaku pojedinačnu kupnju koja zadovoljava taj uvjet potrebno je prijaviti za sudjelovanje u nagradnoj igri, unosom osobnih podataka i broja računa u kontakt formu na stranici kaufland.hr/potrosi-sitno-osvoji-krupno. Svaki sudionik  koji ispunjava uvjete sudjelovanja može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje ispune uvjet za sudjelovanje opisan u članku 4.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

 

FOND NAGRADA

Broj nagrada

Vrijednost nagrade

Ukupna vrijednost fonda

Glavne nagrade

VISA potrošačka kartica

5

6.000 EUR (45.207,00 HRK)

30.000 EUR (226.035,00 HRK)

6.-25. nagrada

Kaufland poklon kartica

20

500 EUR (3.767,25 HRK)

10.000 EUR

(75.345,00 HRK)

UKUPNO

 

 

 

40.000 EUR (301.380,00 HRK)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 40.000 EUR (301.380 HRK), uključujući PDV.

Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Nagradna igra organizirana je u dva kruga, u prvom krugu izvlači se 10 dobitnika koji osvajaju 500 EUR na Kaufland poklon kartici. Ukupna vrijednost fonda u prvom krugu iznosi 5.000 EUR ( 37.672,25 HRK).

U drugom krugu izvlači se preostalih 10 dobitnika koji osvajaju 500 EUR na Kaufland poklon kartici svaki, te 5 dobitnika glavnih nagrada u iznosu od 6.000 EUR na VISA potrošačkim karticama. Ukupna vrijednost fonda u drugom krugu iznosi 35.000 EUR (263.707,5 HRK).

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se u sjedištu Priređivača prema sljedećem rasporedu:

1.      krug – 7. rujna 2023.g.

2.      krug – 9. listopada 2023.g.

 

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će nadgledati tročlana komisija koja se sastoji od zaposlenika Kauflanda u prvom krugu izvlačenja te zaposlenika Kauflanda i javnog bilježnika u drugom krugu izvlačenja. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

U prvom valu izvlačenja za nagrade sudjelovat će sve transakcije/brojevi računa od 01.08.2023. u 00:00 sati do 31.08.2023. do 23:59 sati. U drugom valu izvlačenja sudjelovat će sve transakcije/brojevi računa od 01.09.2023.u 00:00 sati do 30.09.2023. do 23:59 sati. Za izvlačenje glavne nagrade sudjelovat će sve transakcije u razdoblju od 01.08.2023. u 00:00 sati do 30.09.2023. do 23:59 sati.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Sudionik nagradne igre koji je izvučen kao dobitnik nagrade u prvom krugu ne može sudjelovati u nastavku nagradne igre, odnosno ne može biti izvučen i kao dobitnik nagrade u drugom krugu nagradne igre. Ukoliko bi izvučeni dobitnik iz prvog kruga bio izvučen i kao dobitnik nagrade u drugom krugu, predmetna će nagrada iz drugog kruga biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku.

Popis dobitnika (ime i prezime, grad) bit će objavljen u roku od 8 dana od izvlačenja na internet stranici www.kaufland.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrade

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik će o dobitku biti obaviješten u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. U slučaju da dobitnik iz objektivnih razloga ne može osobno preuzeti nagradu, osoba koja umjesto dobitnika preuzima nagradu mora imati važeću suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, fotografiju i slično, Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14,  143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, netočne i/ ili neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Priređivač ne preuzima odgovornost za;

-           ne(točnost), ne(istinitost) i ne(ažurnost) podataka koje pošalju sudionici nagradne igre

-           ne(funkcioniranje) interneta i web stranice Kauflanda i za posljedice ne(funkcioniranja) bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja

-           ako jedan ili više sudionika iz bilo kojeg razloga ili tehničke pogreške ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri

Nagradna igra može se prekinuti ili otkazati u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. Sudionici će o prekidu ili otkazivanju nagradne igre biti obaviješteni na internet stranici www.kaufland.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici www.kaufland.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Obrada osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno ispunjavanjem kontakt obrasca na kaufland.hr/potrosi-sitno-osvoji-krupno očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te daju privolu Priređivaču da prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Kaufland Hrvatska k.d., Donje Svetice 14, 10000 Zagreb, OIB 47432874968.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja  dodjele nagrada u ovoj nagradnoj igri.  Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrade.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Odobrenje Ministarstva financija

KLASA: UP/I-460-02/23-01/312

URBROJ: 513-07-21-01-23-4