Učitavanje podataka o poslovnici

Tvoji će podaci biti poslani.
Ovo nije tvoja poslovnica?
Promijeni
Tvoja poslovnica

Prethodno odabrane poslovnice

Opći uvjeti poslovanja za korištenje "Kaufland K-App"

Verzija od ožujka 2016.


1    Područje primjene

1.1    Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „OUP") vrijede za korištenje aplikacije "Kaufland App" (u daljnjem tekstu "K-App") koju nudi Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm (u daljnjem tekstu "Kaufland") te za sve s time povezane usluge (K-App te usluge izvršene u okviru K-App-a u daljnjem tekstu zajedno su nazvane „Usluge").

1.2    Korištenje usluga uređeno je isključivo u ovim OUP. Uvjeti koji odstupaju od OUP-a primjenjuju se samo ako je Kaufland za to dao pismenu suglasnost.

1.3    Za preuzimanje K-App-a od drugog ponuđača, primjerice preko platforme Apple AppStore (za iOS uređaje) ili Google Play Store (za Android) dodatno vrijede odgovarajući uvjeti tog drugog ponuđača.


2    Zaključenje ugovora; besplatne usluge

2.1    Za korištenje usluga ovlašteni su isključivo potrošači u skladu s čl. 5. hrvatskog Zakona o zaštiti potrošača (u daljnjem tekstu "korisnici"). Korisnik se ne mora prijaviti za korištenje, no bez prijave je korištenje usluga ograničeno (vidi točku 3. i 4.).

2.2    Ugovor o korištenju zaključuje se uspješnim završetkom instalacije K-App-a na mobilnom uređaju i davanjem suglasnosti za ove OUP. Kako bi se provela instalacija, K-App najprije treba učitati na mobilni uređaj i zatim pokrenuti. Unos podataka (npr. ime, adresa) nije nužan sve do zaključenja ugovora o korištenju. Nakon uspješne instalacije i suglasnosti za OUP, Kaufland će korisnika obavijestiti o uspješnom zaključenju ugovora napomenom u K-Appu. Ugovor se zaključuje isključivo na hrvatskom jeziku.

2.3    Kaufland će pohraniti tekst ugovora. Pored toga, korisnik u bilo kojem trenutku može učitati tekst ugovora u vidu ovih OUP preko odgovarajuće opcije na izborniku K-Appa.

2.4    Korisnik nema pravo zahtijevati zaključenje ugovora o korištenju. Nadalje, Kaufland ima pravo u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju obustaviti rad K-Appa i pripadajuće usluge.

2.5    Kaufland za korištenje usluga neće naplaćivati nikakvu naknadu.


3    Usluge Kauflanda (stavljanje usluga na raspolaganje)

3.1    Usluge koje Kaufland stavlja na raspolaganje obuhvaćaju prije svega:

3.1.1    Tražilicu poslovnica
Korisnik mora odabrati poslovnicu, kako bi dobio prikaz ponude u K-Appu. Prikazuju se poslovnice koje se nalaze u blizini korisnika, te specifične informacije (radno vrijeme i adrese). Korisnik zatim može odabrati neku od prikazanih poslovnica i doći do daljnjih informacija. Korisnik u bilo kojem trenutku u K-Appu može promijeniti popis poslovnica koje se prikazuju.
Preduvjet za prikaz poslovnica koje se nalaze u blizini korisnikove lokacije je odobrenje za prepoznavanje lokacije za K-App (vidi točku 4.2). Pohranjivanje lokacije ili prijenos podataka o lokaciji izvan K-Appa nije moguć (vidi točku 4. Odredaba o zaštiti osobnih podataka).

3.1.2    Ponude
Korisnik vidi prikaz artikala u odabranim poslovnicama („Ponude“). Može odabrati pojedine artikle i prikazati detaljne podatke za odabrane artikle (npr. veličina pakiranja, sadržaj, cijena s PDV-om).

3.1.3    Recepti
Prikazuju se i razni recepti. Korisnik može tražiti recepte u K-Appu. Ako odabere recept, prikazat će se, između ostalog, i potrebni sastojci, te način pripreme.

3.1.4    Popis za kupovinu
Korisnik može kreirati Popis za kupovinu i uređivati ga. U Popis za kupovinu može unijeti npr. slobodan tekst, odabir iz ponude i recepata i/ili sken bar koda. Popisi za kupovinu se mogu kreirati u raznim bojama. Unosi se u bilo kojem trenutku mogu izbrisati s popisa.

3.1.5    Dijeljenje ponuda
Korisnik klikom na odgovarajući simbol ponudu prikazanu u K-Appu može dijeliti s trećim osobama. Pritom iz svog mobilnog uređaja preko postojećeg servisa (npr. e-mail, Whatsapp, SMS itd.) može poslati sliku ponude te link koji vodi na ponudu na Web stranici Kauflanda te eventualno na druge podatke vezane uz tu ponudu.

3.1.6    Dijeljenje popisa za kupovinu
Korisnik klikom na odgovarajući simbol može dijeliti Popis za kupovinu kreiran u K-Appu s trećim osobama. Pritom iz svog mobilnog uređaja preko postojećeg servisa (npr. e-mail, Whatsapp, SMS itd.) može poslati link koji vodi na taj popis (za daljnje preduvjete vidi točku 4.4). Primatelj poruke može vidjeti Popis za kupovinu samo ako je na njegovom mobilnom uređaju instaliran K-App.

3.1.7    Povratne informacije o poslovnicama (Feedback)
Korisnik može ocijeniti poslovnicu ("Povratne informacije o poslovnicama"). Ocjenjivanje se provodi na nekoliko načina: klikom na smajlića, snimanjem ili odabirom fotografije i/ili unosom proizvoljnog teksta. Za ocjenu pomoću fotografije korisnik K-Appu mora dopustiti pristup foto-albumu ili korištenje kamere u mobilnom uređaju.
Kod ocjenjivanja korisnik može dati svoju suglasnost da mu Kaufland pošalje odgovor, odnosno s njime stupi u kontakt. Ukoliko se suglasio s time (opt-in), korisnik može navesti svoj e-mail ili broj telefona. Nadalje, treba navesti svoje ime i prezime, te oslovljavanje (gospodin / gospođa / obitelj).

3.2    Kod korištenja K-Appa trenutačno još nije moguća kupnja i/ili narudžba robe koja je u ponudi. Ukoliko bi Kaufland integrirao odgovarajuću uslugu u K-App, putem obavijesti će korisnike upozoriti na to kao i na prilagodbu OUP.

3.3    Kaufland usluge izvršava samo na području Hrvatske. Izvan Hrvatske K-App nije raspoloživ. Kaufland ne može preuzeti odgovornost za korištenje usluga K-Appa u inozemstvu.

3.4    Kaufland će nastojati da usluge budu raspoložive 24 sata dnevno 365 dana godišnje, ali se na to ne može obvezati.


4    Tehnički preduvjeti za korištenje K-App-a i usluga

4.1    Preduvjet za izvršenje usluga je funkcionalnost i ispravnost mobilnog uređaja krajnjeg korisnika (posebice prijenos podataka i usluge telefonije). Funkcionalnost i ispravan rad mobilnog uređaja nisu predmet Kauflandove usluge, već je za to odgovoran sam korisnik.

4.2    Preduvjet za korištenje tražilice poslovnica (točka 3.1.1) je aktiviranje lokacijske usluge na mobilnom uređaju korisnika. Lokacija se može utvrditi pomoću GPS-a, prepoznavanja WLAN mreže ili mobilne mreže. Preduvjet za korištenje lokacijske usluge u prva dva slučaja je mobilni uređaj s GPS-om i pristupom Internetu te operativnim sustavom iOS ili Android inačice koja je navedena kao preporučena verzija prilikom preuzimanja K-Appa.

4.3    Za korištenje funkcije uspostavljanja kontakta u okviru povratnih informacija o poslovnici (Feedback opcija u K-Appu) te slanja SMS-a potrebna je mobilna mreža. Za korištenje dijeljenja podataka preko Interneta (npr. Whatsapp, e-mail itd.) mobilni uređaj bi trebao biti spojen na Internet. Kod poziva Kauflandu ili slanja SMS-a te podataka korisnik će eventualno snositi pristojbe za uspostavljanje veze prema tarifnom razredu svog mobilnog operatera.

4.4    Preduvjet za korištenje usluge "Dijeli popis za kupovinu“ (točka 3.1.6) je prijava korisnika u K-Appu. Korisnik se može prijaviti preko svog Facebook, Google+ ili Twitter računa ("Social-Accounts"). Alternativno može u Appu izraditi račun kupca te se prijaviti preko njega. U tom se slučaju u vezi korištenja osobnih podataka i suglasnosti za slanje reklama primjenjuju Odredbe o zaštiti osobnih podataka iz točke 1. i 2.

4.5    Kaufland pridržava pravo kontinuiranog prilagođavanja usluga i preduvjeta za njihovo korištenje uvjetima na tržištu. Preduvjet za korištenje usluga je posebice taj da operativni sustav mobilnog uređaja i K-App uvijek budu aktualni. Prilagodbe mogu dovesti do toga da se ubuduće prije svega preko uređaja starijeg datuma neće moći pristupiti uslugama ili će se moći pristupiti samo dijelu usluga.


5    Ustupanje prava

5.1    Korisniku se ustupa samo neprenosivo pravo korištenja usluga u skladu s odredbama OUP-a koje nije isključivo niti se za njega nekome drugome može ustupiti licencija. Druga mu se prava ne ustupaju. Kaufland bilo kada može opozvati pravo korištenja.

5.2    Korisnik Kauflandu ustupa pravo da fotografiju koju mu je korisnik poslao u okviru feedbacka ili ocjenjivanja koristi kod obrade rezultata ocjenjivanja, u što se posebice ubraja pohranjivanje i prosljeđivanje u društvo unutar grupacije Kaufland koje je nadležno za tu obradu (vidi točku 8. Odredaba o zaštiti osobnih podataka).


6    Korisnički račun; Zabrana zlouporabe i blokiranje računa

6.1    Korisniku je zabranjeno korištenje podataka koje bi vodilo k bilo kojem obliku zlouporabe. O zlouporabi usluga se posebice radi ako korisnik (i) link na Popis za kupovinu i/ili neku ponudu masovno šalje trećim osobama, (ii) navodi podatke za koje zna da su netočni, (iii) poduzima radnje koje su usmjerene na zaobilaženje tehničkih zaštitnih mjera, (iv) koristi usluge u svrhe druge od predviđenih ili (v) Kauflandu šalje fotografije na kojima su prikazane osobe koje nisu dale svoju suglasnost za snimanje i/ili prosljeđivanje fotografije.

6.2    U slučaju zlouporaba, Kaufland ima pravo korisniku blokirati pristup K-Appu ili uslugama.


7    Odgovornost

7.1    Za potraživanja uslijed šteta koje je prouzročio Kaufland, zakonski zastupnik ili osoba koja djeluje po nalogu Kauflanda, Kaufland uvijek odgovara neograničeno u slučaju

  • skrivljenog nanošenja tjelesnih povreda, ugrožavanja života ili zdravlja,
  • kod povrede obveza koja je skrivljena namjerno ili uslijed grubog nemara,
  • kod jamstva, ukoliko su ugovorena te
  • ako se radi o slučaju koji potpada pod zakonske odredbe o odgovornosti za proizvode.

7.2    Kod povrede bitnih ugovornih obveza, čije je uredno ispunjenje preduvjet za izvršenje ugovora te se ugovorni partneri u pravilu mogu pouzdati u njihovo pridržavanje (glavne obveze) uslijed običnog nemara Kauflanda, zakonskih zastupnika ili osoba koje djeluju po nalogu Kauflanda, odgovornost je ograničena na iznos šteta koje su se mogle predvidjeti prilikom zaključenja ugovora te se moglo računati da bi do njih moglo doći.

7.3    U ostalim je slučajevima isključeno pravo na naknadu štete.


8    Trajanje i otkaz ugovora

8.1    Ugovor o korištenju traje neograničeno, a Kaufland i/ili korisnik ga mogu otkazati u bilo kojem trenutku bez otkaznog roka.

8.2    Korisnik može otkazati ugovor brisanjem K-Appa. Ukoliko je korisnik za korištenje K-Appa kreirao Kaufland račun kupca, taj će račun i dalje vrijediti neovisno o brisanju K-Appa s mobilnog uređaja korisnika. Svoj račun kupca korisnik može dati izbrisati tako da Kauflandu pošalje e-mail s odgovarajućom izjavom.

8.3    Kod otkaza ugovora od strane Kauflanda, Kaufland će trajno obustaviti usluge prema korisniku.


9    Zaštita osobnih podataka

Informacije o zaštiti osobnih podataka proizlaze iz Odredaba o zaštiti osobnih podataka za koje je potrebna suglasnost.

10    Završne odredbe

10.1    Na ovaj ugovor primjenjuje se hrvatsko pravo. Isključena je primjena Trgovačkog prava UN-a. Izbor prava vrijedi samo u onoj mjeri u kojoj se kogentnim propisima države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno prebivalište potrošaču ne uskraćuje zajamčena zaštita.

10.2    Ukoliko bi pojedine odredbe ovih OUP bile ili postale nevažeće, to se neće odraziti na valjanost ostalih odredaba.